เทศบาลตำบลป่าแมต อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดมหกรรม ของกิ๋นลำหล่ายต่า ส่วนเทศบาลตำบลช่อแฮ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเหมือนกัน

ข่าวแพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดมหกรร…

Read More

รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมผู้ว่าแพร่ปิดทองคำเปลวแท้ปฐมฤกษ์องค์พระธาตุช่อแฮ

ข่าวแพร่ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมผู้ว่าแพร่ปิดทองคำเปลวแท้ปฐมฤกษ์องค์พระธาตุช่อแฮ เมื่อว…

Read More

ศรีสะเกษ !! สโมสรอุทุมพรจุลมณี เอฟซี คัดเลือกเด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะฟุตบอลเป็นมืออาชีพ

ศรีสะเกษ !! สโมสรอุทุมพรจุลมณี เอฟซี คัดเลือกเด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะฟุตบอลเป็นมืออาชีพ เมื…

Read More

ศรีสะเกษ !! พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

ศรีสะเกษ !! พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 25…

Read More

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ทุ่มงบส่วนตัว จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการคัดกรอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ทุ่มงบส่วนตัว จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด เพื่อ…

Read More