ชลบุรี นายกวิทยา ร่วมกิจกรรมพิเศษการกุศล “ปันน้ำใจ ให้คนพิการและพัฒนาอาชีพแรงงานคนพิการจังหวัดชลบุรี”

ชลบุรี นายกวิทยา ร่วมกิจกรรมพิเศษการกุศล “ปันน้ำใจ ให้คนพิการและพัฒนาอาชีพแรงงานคนพิการจัง…

Read More

สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ จ.ตราด ปล่อยแถวคุมเข้มวินัยจราจรก่อนถึงช่วงคริสต์มาสและช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตร.คลองใหญ่ตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ภายใต้โครงการขับรถมีนํ้าใจ รักษาวินัยจราจร

สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ จ.ตราด ปล่อยแถวคุมเข้มวินัยจราจรก่อนถึงช่วงคริสต์มาสและช่วงเทศกาลป…

Read More

ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อนระบบสุขภาพเชิงรุก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่าย และแกนนำสุขภาพจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อนระบบสุขภาพเชิงรุก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสร…

Read More

สุพรรณบุรี รัฐมนตรีวราวุธ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่หอการค้าสุพรรณบุรีและแสดงความยินกับผู้ว่าสุพรรณบุรีในโอกาสได้รับรางวัล ผู้ว่าสำเภาทอง

สุพรรณบุรี รัฐมนตรีวราวุธ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่หอการค้าสุพรรณบุรีและแสดงความย…

Read More