อยุธยา – ผู้ว่าฯ อยุธยา ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอบางปะอิน

อยุธยา – ผู้ว่าฯ อยุธยา ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟ…

Read More