นายกขอนแก่นรับลูกขึ้นเงินเดือน อบต. เมินว่าเป็น การหาเสียง เพราะด้วยภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้น ทุกคนต้องได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจภาวะปัจจุบัน

นายกขอนแก่นรับลูกขึ้นเงินเดือน อบต. เมินว่าเป็น การหาเสียง เพราะด้วยภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพ…

Read More

กกต.ขอนแก่น วุ่น “ปัญญา” นำงูหลาม-งูจงอาง เข้า กกต.ขอนแก่น ค้านแบ่งเขตเลือกตั้ง พร้อมระบุเอื้อประโยชน์บางพรรคการเมืองเกินไป

กกต.ขอนแก่น วุ่น “ปัญญา” นำงูหลาม-งูจงอาง เข้า กกต.ขอนแก่น ค้านแบ่งเขตเลือกตั้…

Read More

สตูล อบจ.สตูล จับมือร่วม ททท.สตูล แถลงข่าว ว่าวประเพณี ว่าวนานาชาติ จ.สตูล และว่าวไทย 4 ภาค ครั้งที่ 42 พร้อมดึงนักเล่นว่าวนานาชาติ 39 ประเทศ และนักเล่นว่าวชาวจีนร่วมเช่นกัน

สตูล อบจ.สตูล จับมือร่วม ททท.สตูล แถลงข่าว ว่าวประเพณี ว่าวนานาชาติ จ.สตูล และว่าวไทย 4 ภา…

Read More