“พิธีทำบุญ เสริมดวงชะตารับเจ้ากลับจากสวรรค์神下天 (ซิ้งเลาะที) สืบสานประเพณีจีนเก่าแก่”

“พิธีทำบุญ เสริมดวงชะตารับเจ้ากลับจากสวรรค์神下天 (ซิ้งเลาะที) สืบสานประเพณีจีนเก่าแก่”…

Read More

สุพรรณบุรีงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และการจับรางวัลบัตรผ่านประตูยุทธหัตถี

สุพรรณบุรีงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และการจับรางวัลบัตรผ่านประตูยุทธหัตถี บรรยากาศงานอนุสรณ์ดอนเจ…

Read More