กู้ภัยอริโยฯใช้เวลาอยู่นานกว่าจะจับจงอางยาวเกือบ 4 เมตร ซุกใต้ตู้เสื้อผ้าได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา กู้ภัยอริโยฯใช้เวลาอยู่นานกว่าจะจับจงอางยาวเก…

Read More

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท สร้างอาคารกองร้อย อส.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท สร้างอาคารกองร้อย อส.อ.โพธิ์ศรี…

Read More