สตูลเกษตรกรตัวอย่าง ตามหลักทฤษฎีใหม่ เป็นอดีตครูเนรมิตทุ่งนาสวนผสมเป็นจุดเช็คอินชมดอกทานตะวัน เผยแนวคิดเกษตรพอเพียงสร้างรายได้งาม

สตูลเกษตรกรตัวอย่าง ตามหลักทฤษฎีใหม่ เป็นอดีตครูเนรมิตทุ่งนาสวนผสมเป็นจุดเช็คอินชมดอกทานตะ…

Read More

มุกดาหารเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตอบรับนโยบาย “คนไทยต้องทำ CPR เป็น”

มุกดาหารเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตอบรับนโยบาย “คน…

Read More

กระทรวงศึกษาธิการ/… คุณหญิงกัลยา นำคณะผู้บริหาร ศธ. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พร้อมขอบคุณที่ทุ่มเททำงาน เพื่อวางรากฐานการศึกษาไทย หนุนขับเคลื่อนนโยบาย CODING และบริหารจัดการน้ำฯ

    กระทรวงศึกษาธิการ/… คุณหญิงกัลยา นำคณะผู้บริหาร ศธ. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่…

Read More