นักรบชุดน้ำเงิน ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่สุรินทร์ 

(สุรินทร์) นักรบชุดน้ำเงิน ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่สุรินท…

Read More

สุพรรณบุรี หมออนามัยทิ้งเข็มฉีดยาผันตัวทำสวนกล้วยไม้สร้างรายเดือนหลายแสน

สุพรรณบุรี หมออนามัยทิ้งเข็มฉีดยาผันตัวทำสวนกล้วยไม้สร้างรายเดือนหลายแสน ชีวิตรับราชการจาก…

Read More

รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษ มอบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

ศรีสะเกษ !! รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษ มอบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไท…

Read More

ทอดกฐินสามัคคี สืบสาน บุญกฐินประจำปี 2565 วัดโนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ

ทอดกฐินสามัคคี สืบสาน บุญกฐินประจำปี 2565 วัดโนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ วันที2…

Read More

ลำปาง- อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง

ลำปาง- อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี…

Read More