รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสาโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการดี รุ่นที่ 2

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูม…

Read More

กองร้อยทหารพราน 3102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจยึดยาบ้าที่เวียงแก่นได้กว่า 24,000 เม็ด

เมื่อเวลา 19.45 น.  ของวันที่ 3 สิงหาคม 65   กองร้อยทหารพราน 3102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน…

Read More