รองนายกเมืองหนองปรือนำทีม ลงพื้นที่เยี่ยมต่างชาติได้รับบาดเจ็บจากสายสื่อสาร

(23 มิ.ย.65) เวลา 10.00 น.ที่หมู่บ้านแสงสุภา ซอยเขาน้อย  นายวันชัย  แสนงาม  รองนายกเทศมนตร…

Read More

เมืองพัทยาบูรณาการร่วมเรือนจำพิเศษพัทยา นำนักโทษเด็ดขาดทำงานสาธารณะ ร่วมลอกท่อระบายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจ บรรเทาน้ำท่วมขังในพื้นที่

วันที่ 23 มิ.ย.65 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นายไพรัตน์ ขมินทกูล …

Read More

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคการพัฒนาหนองน้ำสาธารณะหนองคณะวิถีชุมชนยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565  ที่บริเวณหนองหนองคณะ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ…

Read More

การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็…

Read More

สระแก้วพร้อมด้วยอีก 2 จังหวัดของกัมพูชา จับมือกันเร่งประชุมวางแนวทางการเปิดพรมแดนเต็มร้อย ภายใน 1-2 เดือนนี้

23มิ.ย.65 ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผวจ.สระแ…

Read More