จังหวัดร้อยเอ็ด/… พ่อใหญ่ต้อม อายุ 63 ปี ผิดหวัง ขวบปีปลูกกล้วยน้ำหว้าไว้หลังบ้านหวังกินหมาก แต่ ทั้งเครือออกแค่สามลูก แต่งขันธ์ห้าพร้อมดอกไม้ ธูปเทียนขอหวยซะเลย ได้ 40-04

จังหวัดร้อยเอ็ด/… พ่อใหญ่ต้อม อายุ 63 ปี ผิดหวัง ขวบปีปลูกกล้วยน้ำหว้าไว้หลังบ้านหวั…

Read More

อยุธยา – “ประมงอยุธยา จับมือ ห้างอยุธยาซิตี้พาร์ค และบริษัทประชารัฐฯ ชวน “กิน กุ้ง กัน” เพื่ออุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางจำหน่วยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา – “ประมงอยุธยา จับมือ ห้างอยุธยาซิตี้พาร์ค และบริษัทประชารัฐฯ ชวน “กิน กุ้ง ก…

Read More

อุทัยธานี 11-06-65 ผู้ใหญ่บ้านทำนำร่อง!!ตอบแทนลูกบ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไร้ที่พึ่ง ด้วยการสร้างบ้าน ราคา 250,000 บาท ไม่ง้องบหลวง!!ด้วยคะแนนร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านมาตลอด

อุทัยธานี 11-06-65 ผู้ใหญ่บ้านทำนำร่อง!!ตอบแทนลูกบ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไร้ที่พึ่ง ด้วยก…

Read More

นครนายก – วัดธรรมปัญญา จัดพิธีสวดเสริมสิริมงคล ขอพรหลวงพ่อเสาร์ 5 ทุกวันเสาร์

นครนายก – วัดธรรมปัญญา จัดพิธีสวดเสริมสิริมงคล ขอพรหลวงพ่อเสาร์ 5 ทุกวันเสาร์ วัดธรร…

Read More