จังหวัดร้อยเอ็ด/… นายสมจิตต์ ภูสิตต์ ผวจ. มอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ที่…เทือกเขาดงแม่เผต อำเภอโพธิ์ชัย…

จังหวัดร้อยเอ็ด/… นายสมจิตต์ ภูสิตต์ ผวจ. มอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราช…

Read More

“จิตรกรรมฝาผนัง พลังจิตอาสา ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วาดภาพสร้างสรรค์ศิลปะบนผนังกำแพงริมคลองวัดครุฑ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

“จิตรกรรมฝาผนัง พลังจิตอาสา ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรมบำเพ็ญส…

Read More

อุทัยธานี 20-05-65 ป้าผงะ!!ตามสามีไปกินข้าวไม่มาสักที เดินไปตาม สามีนอนเสียชีวิตคาที่ คาดพลาดโดนไฟดูดขณะซ่อมพัดลม บ้านบ่อขุ๋ย

อุทัยธานี 20-05-65 ป้าผงะ!!ตามสามีไปกินข้าวไม่มาสักที เดินไปตาม สามีนอนเสียชีวิตคาที่ คาดพ…

Read More

ลำปาง- องคมนตรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อ.งาว

ลำปาง- องคมนตรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชา…

Read More

กองเรือยุทธการร่วม อบจ.ชลบุรี และภาคประชาชน จัดกิจกรรม Mini Zoo Walk Rally เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัว

กองเรือยุทธการร่วม อบจ.ชลบุรี และภาคประชาชน จัดกิจกรรม Mini Zoo Walk Rally เพื่อส่งเสริมสุ…

Read More