ลำปาง-นายทหาร มทบ.32 ต่อยอดโครงการทหารพันธุ์ดี ปลูกพืช ผัก สวนครัวปลอดสารพิษ ลดภาระครอบครัวเหมือนตู้เย็นข้างบ้าน และที่เหลือก็นำไปขายเป็นการเพิ่มรายได้

ลำปาง-นายทหาร มทบ.32 ต่อยอดโครงการทหารพันธุ์ดี ปลูกพืช ผัก สวนครัวปลอดสารพิษ ลดภาระครอบครั…

Read More

กอ.รมน.สงขลาร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง ดึงเยาวชนร่วมปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

กอ.รมน.สงขลาร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง ดึงเยาวชนร่วมปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ผ…

Read More

ร้อยเอ็ด/… การประเมินผลงานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 (แหนบทองคำ)ที่…อำเภอเมยวดี พบ ปลาเข็งใหญ่ 2 ตัว=1.กก.

ร้อยเอ็ด/… การประเมินผลงานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2…

Read More