ลำปาง- พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 60 ราย ตั้งแต่วันที่ 1-15 ม.ค.65 มีผู้ป่วยสะสมแล้วรวม 1,429 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ อ.เมืองลำปาง รองลงมา ได้แก่ อ.แม่ทะ

ลำปาง- พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 60 ราย ตั้งแต่วันที่ 1-15 ม.ค.65 มีผู้ป่วยสะสมแล้วรวม 1,4…

Read More

ลำปาง-รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการดับไฟป่าดอยพระบาท กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำปาง-รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธ…

Read More

นครนายก – วัดธรรมปัญญาจัดสวดมหาพุทธาภิเษก องค์ท้าวเวสสุวรรณ วาระ 4

นครนายก – วัดธรรมปัญญาจัดสวดมหาพุทธาภิเษก องค์ท้าวเวสสุวรรณ วาระ 4 วัดธรรมปัญญา จัดสวดมหาพ…

Read More

เทพเกยองวาดสองมือ อาจารย์นคร บุญญาสัย วาดภาพสด ครูบาศรีวิชัย พร้อมภาพ ครุฑ  ถวายเจ้าคณะอำเภอสอง ไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ครบรอบวันเกิด 69 ปี12 มกราคม 2565

ข่าวแพร่ เทพเกยองวาดสองมือ อาจารย์นคร บุญญาสัย วาดภาพสด ครูบาศรีวิชัย พร้อมภาพ ครุฑ ถวายเจ…

Read More