ฉก.ม.3 สกัดชาวเมียนมาลอบข้ามแดน จ่ายค่านำพาคนละ 27,000 บาทเพื่อมาทำงานในประเทศไทย

ฉก.ม.3 สกัดชาวเมียนมาลอบข้ามแดน จ่ายค่านำพาคนละ 27,000 บาทเพื่อมาทำงานในประเทศไทย วันที่ 1…

Read More

สุโขทัย บูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้ง

สุโขทัย บูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้ง จังหวัดสุโขทัย บูรณากา…

Read More

มอบนโยบายในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (Port In – Port Out : PIPO)

มอบนโยบายในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (Port In – Port Out : PIP…

Read More

อำเภอรัตนบุรี บูรณาการทุกหน่วยงาน ร่วมติดตามสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

อำเภอรัตนบุรี บูรณาการทุกหน่วยงาน ร่วมติดตามสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบ…

Read More