โยธาธิการและผังเมืองชุมพร จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านหาดทรายรี จ.ชุมพร

โยธาธิการและผังเมืองชุมพร จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านห…

Read More

เชียงราย ผู้ว่าเข้มติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมผ่อนคลายบางมาตรการในพื้นที่ Blue Zone

เชียงราย ผู้ว่าเข้มติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมผ่อนคลายบางมาตรการในพื…

Read More

นครนายก – สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก(สกสค.จังหวัดนครนายก)ร่วมกับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ข้าราชการทุกสังกัดและญาติสายตรง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนาน พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19

นครนายก – สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนาย…

Read More

ชลบุรีเตือนเป็นอุทธาหรณ์เกือบทำให้หวิดเสียชีวิต หลังผู้สูงอายุ วัย 68 ปี หายจากบ้าน 3 วัน ลูกชายออกตามหา จนมาพบตกลงไปในป่าหญ้าข้าง อยู่ในสภาพอิดต้องกินน้ำในถุงขยะประทังชีวิต ที่คาดว่าผีบังตาจนทำให้หาไม่เจอ

ผู้ประกาศ……ที่ชลบุรีเตือนเป็นอุทธาหรณ์เกือบทำให้หวิดเสียชีวิต หลังผู้สูงอายุ วัย 68 …

Read More

นครนายก แปลกมหัศจรรย์ความสวยงามของอุโบสถปรกโพธิ์ อายุกว่า 151 ปี

นครนายก แปลกมหัศจรรย์ความสวยงามของอุโบสถปรกโพธิ์ อายุกว่า 151 ปี อุโบสถเก่าที่ถูกปรกคลุมด้…

Read More