ลำปาง-ผู้ว่าฯลำปางห่วงใยสถานการณ์น้ำ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ “น้ำกิน น้ำใช้ ต้องไม่ขาด”

ลำปาง-ผู้ว่าฯลำปางห่วงใยสถานการณ์น้ำ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ &#…

Read More

พังงา-ชาวพังงาร่วมยกเสาโกเต้งสูงที่สุดในโลก สืบสานประเพณีถือศีล-กินผัก แบบนิวนอมอล

พังงา-ชาวพังงาร่วมยกเสาโกเต้งสูงที่สุดในโลก สืบสานประเพณีถือศีล-กินผัก แบบนิวนอมอล เมื่อเว…

Read More

นครนายก – องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครนายก ที่ผ่านการลงทะเบียนจำนวน 20,575 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นครนายก – องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือป…

Read More