ลำปาง-เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายกอบจ.ลำปาง หารือการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ลำปาง-เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายกอบจ.ลำปาง หารือการดำเนินงานและบริหารจัดกา…

Read More

ลำปาง-มูลนิธิคุณพุ่มฯมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.ลำปาง

ลำปาง-มูลนิธิคุณพุ่มฯมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 20 ก.ย.…

Read More

ล้อรถบรรทุกเบียร์หลุด ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนกำแพงสวนสุขภาพ ทั้งเบียร์ โซดาหล่นเกลื่อนถนน

ล้อรถบรรทุกเบียร์หลุด ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนกำแพงสวนสุขภาพ ทั้งเบียร์ โซดาหล่นเกลื่อนถนน เม…

Read More