วัน: 21 มิถุนายน 2021

กู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาทำลายรังต่อหัวเสือป้องกันการออกมาทำร้ายประชาชน

กู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาทำลายรังต่อหัวเสือป้องกันการออกมาทำร้ายประชาชน

กู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาทำลายรังต่อหัวเสือป้องกันการออกมาทำร้ายประชาชน อาสากู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศร…
Read More
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และติดตามความก้าวหน้าของเรือที่เข้ารับการซ่อมทำ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ เน้นย้ำให้เรือทุกลำเตรียมความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และติดตามความก้าวหน้าของเรือที่เข้ารับการซ่อมทำ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ เน้นย้ำให้เรือทุกลำเตรียมความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และติดตามความก้าวหน้าของเรือที่เข้ารับการซ่อมทำ ณ อ…
Read More
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโกตดิวัวร์มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี พร้อมถุงยังชีพให้กับชุมชนแอฟริกา

กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโกตดิวัวร์มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี พร้อมถุงยังชีพให้กับชุมชนแอฟริกา

กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโกตดิวัวร์มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ…
Read More
ขอนแก่น สั่งปิด รพ.สนามขอนแก่น แห่งที่ 2 แล้ว หลังสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการได้แล้วตามปกติ แต่งดการเล่นดนตรีหรือมหรสพต่างๆอย่างเข้มงวด ด้านการประชุมสามารถจัดได้ไม่เกิน 200 คน หากเกิดต้องขออนุญาตเป็นรายๆไป

ขอนแก่น สั่งปิด รพ.สนามขอนแก่น แห่งที่ 2 แล้ว หลังสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการได้แล้วตามปกติ แต่งดการเล่นดนตรีหรือมหรสพต่างๆอย่างเข้มงวด ด้านการประชุมสามารถจัดได้ไม่เกิน 200 คน หากเกิดต้องขออนุญาตเป็นรายๆไป

ขอนแก่น สั่งปิด รพ.สนามขอนแก่น แห่งที่ 2 แล้ว หลังสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง…
Read More
ร้อยเอ็ด/… เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ผลิตสินค้าชุมชนสู่มืออาชีพ

ร้อยเอ็ด/… เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ผลิตสินค้าชุมชนสู่มืออาชีพ

ร้อยเอ็ด/... เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ผลิตสินค้าชุมชนสู่มืออาชีพ วันที่ 21 …
Read More
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.