วัน: 1 มิถุนายน 2021

กองเรือยุทธการร่วมอำเภอสัตหีบเปิดตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยประชาชนสู้วิกฤตโควิด19

กองเรือยุทธการร่วมอำเภอสัตหีบเปิดตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยประชาชนสู้วิกฤตโควิด19

กองเรือยุทธการร่วมอำเภอสัตหีบเปิดตู้ "มีแล้วแบ่งปัน" ช่วยประชาชนสู้วิกฤตโควิด19 กองเรือยุทธการร่วมกั…
Read More
อยุธยา – ผบช.ภ.1 เปิดโครงการ “ดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด)” ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้าหมายแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

อยุธยา – ผบช.ภ.1 เปิดโครงการ “ดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด)” ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้าหมายแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

อยุธยา - ผบช.ภ.1 เปิดโครงการ “ดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาต…
Read More
สระแก้ว-นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดทำทีมบริหารพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและสักการะพระปิยะมหาราชและทำบุญถวายเพลพระเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเข้าทำงาน

สระแก้ว-นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดทำทีมบริหารพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและสักการะพระปิยะมหาราชและทำบุญถวายเพลพระเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเข้าทำงาน

สระแก้ว-นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดทำทีมบริหารพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและสักการะพระป…
Read More
จังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของเฝ้าระวังและป้องเชื้อโรคโควิด -19ให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และวางเป้าหมายในการฉีดวัคซีนทั้ง 22 จุด ประมาณวันละ 30,000 ราย

จังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของเฝ้าระวังและป้องเชื้อโรคโควิด -19ให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และวางเป้าหมายในการฉีดวัคซีนทั้ง 22 จุด ประมาณวันละ 30,000 ราย

จังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของเฝ้าระวังและป้องเชื้อโรคโควิด -19ให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และวางเป้าหมาย…
Read More
อยุธยา – อบจ. ร่วมกับ อปท.จังหวัดอยุธยา เตรียมงบ 400 ล้านบาท จองวัคซีนซิโนฟาร์มให้ชาวอยุธยา

อยุธยา – อบจ. ร่วมกับ อปท.จังหวัดอยุธยา เตรียมงบ 400 ล้านบาท จองวัคซีนซิโนฟาร์มให้ชาวอยุธยา

อยุธยา - อบจ. ร่วมกับ อปท.จังหวัดอยุธยา เตรียมงบ 400 ล้านบาท จองวัคซีนซิโนฟาร์มให้ชาวอยุธยา วันที่ 1…
Read More
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.