ฝ่ายความมั่นคง อ.สุไหงโก-ลก ยกระดับมาตรการป้องกันชายแดนเสริมกำลังป้องกันบุคคลลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในห้วงเทศกาลฮารีรายอ

ฝ่ายความมั่นคง อ.สุไหงโก-ลก ยกระดับมาตรการป้องกันชายแดนเสริมกำลังป้องกันบุคคลลักลอบเข้าเมื…

Read More

พิจิตรบุคลากรทางการแพทย์ช่วยกันประกอบพิธีเผาศพหญิงวัย59ปีเสียชีวิตจากโควิดท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลด

พิจิตรบุคลากรทางการแพทย์ช่วยกันประกอบพิธีเผาศพหญิงวัย59ปีเสียชีวิตจากโควิดท่ามกลางบรรยากาศ…

Read More