ข่าวแพร่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสอง ปฎิบัติงานตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อป้องกันการเสียหาย และอาจทำให้กระแสไฟตก สายตำบลสะเอียบ อำเภอสอง

ข่าวแพร่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสอง ปฎิบัติงานตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงเพื่…

Read More

อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมพิจารณาผลตรวจประเมินตลาดกลางเพื่อเกษตรกร(ตลาดกุ้ง) มีมติให้ปิดต่ออีก 7 วัน พร้อมเดินหน้าแผนตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมพิจารณาผลตรวจประเมินตลาดกลา…

Read More

นครนายก มีเพชรแมวแสนรู้ขึ้นนวดท้องและขาให้เจ้าของ เรียกว่าอยู่เป็น รู้งาน

นครนายก มีเพชรแมวแสนรู้ขึ้นนวดท้องและขาให้เจ้าของ เรียกว่าอยู่เป็น รู้งาน มีเพชรแมวแสนรู้ข…

Read More

ศรีสะเกษ !! บูรณาการโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

ศรีสะเกษ !! บูรณาการโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม…

Read More