ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นเทพ “พระเทพวชิรเวที” เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร พระอารามหลวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาค…

Read More

มุกดาหาร ด่านกักกันสัตว์ อายัดโคของกลาง 110 ตัวเพื่อตรวจสารเร่งเนื้อแดง

มุกดาหาร ด่านกักกันสัตว์ อายัดโคของกลาง 110 ตัวเพื่อตรวจสารเร่งเนื้อแดง เมื่อวันที่ 7 กุมภ…

Read More

ศรีสะเกษ !! สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานเครื่องมือจักษุแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานเครื่องมือจักษุแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ…

Read More

ลำปาง-ไฟไหม้บ่อขยะ อ.เถิน สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และกลุ่มควันเริ่มลดลง

ลำปาง-ไฟไหม้บ่อขยะ อ.เถิน สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และกลุ่มควันเริ่มลดลง เมื่อวันที่ 6 ก.พ. …

Read More