ชุมพร – วัดพรุใหญ่ จัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชุมพร – วัดพรุใหญ่ จัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดชุมพร ประจ…

Read More

สุรินทร์-ซ่อมได้!! สุดยอดจริง ตำรวจทางหลวงสังขะ ช่วยซ่อมรถเก่งเครื่องดับขัดขวางการจราจร

ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว,ศักดิ์สิทธิ์ สุภิษะ/สุรินทร์ สุรินทร์-ซ่อมได้!! สุดยอดจริง ตำรวจทางหลวง…

Read More

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง จึงมีคำสั่งปิดสถานบริการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร…

Read More

ข่าวแพร่ รถบรทุก6ล้อบรรทุกแผ่นกระเบื้องตัวถังรถหลุดสไล้น์กลางถนนน้ำหนักกว่า5 ตัน

ข่าวแพร่ รถบรทุก6ล้อบรรทุกแผ่นกระเบื้องตัวถังรถหลุดสไล้น์กลางถนนน้ำหนักกว่า5 ตัน เมื่อเวลา…

Read More

สุโขทัย-พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย ส่วนใหญ่ติดจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง

สุโขทัย-พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย ส่วนใหญ่ติดจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่า…

Read More