เก็บตกสีสัน! “งานข้าวใหม่ปลามัน 2023” ในการแข่งขันทำอาหารจานเด็ดลุ่มแม่น้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่านกิจกรรมด้วยการนำปลาน้ำจืดจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ มารังสรรค์เป็นผลงานเมนูอาหารสุดพิเศษ

เก็บตกสีสัน! “งานข้าวใหม่ปลามัน 2023” ในการแข่งขันทำอาหารจานเด็ดลุ่มแม่น้ำ ส่งเสริมและสนับ…

Read More

เกษตรสุไหงปาดี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day ) ประจำปี 2566

เกษตรสุไหงปาดี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day ) ประจำปี …

Read More

ศรีสะเกษ !! รักชาติ นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ชวนเที่ยวชมและเลือกซี้อหอมแดวคุณดีในงานเทศกาลหอมดแดงอำเภอวังหินประจำปี 2566

ศรีสะเกษ !! รักชาติ นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ชวนเที่ยวชมและเลือกซี้อหอมแดวคุณดีในงานเทศกาลหอม…

Read More

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ห่วงเศรษฐกิจไทยปี 66 ไม่ฟื้นหลังทั่วโลกประหยัดการใช้จ่าย

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ห่วงเศรษฐกิจไทยปี 66 ไม่ฟื้นหลังทั่วโลกประหยัดการใช้จ่ายเห็…

Read More