ไฟไหม้บ้านหมอธรรมทามกลางฝนตก รินๆ วอดเสียหายทั้งหลังพร้อมเงินสดประมาณ700,000 บาท ทองคำอีกหนัก 11 บาท

    จังหวัดร้อยเอ้ด/…. ไฟไหม้บ้านหมอธรรมทามกลางฝนตก รินๆ วอดเสียหายทั้งหลั…

Read More

จังหวัดร้อยเอ็ด/… หนุ่มคลั่ง… น้อยใจยายและแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดส่งเงินรายเดือนให้ใช้จ่ายล่าช้า เดือดทำลายบ้านแล้วเผาบ้านเกือบวอด เดชะบุญเพือนบ้านช่วยดับทัน

จังหวัดร้อยเอ็ด/… หนุ่มคลั่ง… น้อยใจยายและแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดส่งเงินรายเดือน…

Read More