ลำปาง-อ.เมืองปานร่วมกับ สภ.เมืองปาน บูรณาการ ตรวจค้นหาสารเสพติดตามบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศของ สตช.

ลำปาง-อ.เมืองปานร่วมกับ สภ.เมืองปาน บูรณาการ ตรวจค้นหาสารเสพติดตามบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเ…

Read More

สุพรรณบุรีอบต.พลับพลาไชย เจ๋งคว้ารางวัลพระปกเกล้า ด้านการลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม2ปีซ้อน

สุพรรณบุรีอบต.พลับพลาไชย เจ๋งคว้ารางวัลพระปกเกล้า ด้านการลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม2ปีซ้อน ที…

Read More

อบจ.แพร่นำคณะผู้นำท้องถิ่นดูงาน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติห้วยฮ่องไคร้

อบจ.แพร่นำคณะผู้นำท้องถิ่นดูงาน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติห้วยฮ่องไคร้ &…

Read More

อำเภอบ้านม่วง ปลุกพลังทุกภาคส่วน “น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2”

อำเภอบ้านม่วง ปลุกพลังทุกภาคส่วน “น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ สู่แผนปฏิบัติการ…

Read More

ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็กจัดประชุมสภากาแฟยามเช้าพบปะหัวหน้าส่วนราชการ

ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็กจัดประชุมสภากาแฟยามเช้าพบปะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก เ…

Read More