ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศ นายทหารปกครอง ประจำปี งบประมาณ 2565

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศ นายทหารปกครอง ประจำปี งบประมาณ 256…

Read More

ลำปาง-.จ.ลำปาง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย (ภัยหนาว และไฟป่าและหมอกควัน) ในปี 2565

ลำปาง-.จ.ลำปาง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย (ภัยหนาว และไฟป่…

Read More

ลำปาง-เตรียมต้อนรับตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”  

ลำปาง-เตรียมต้อนรับตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ 10 ส…

Read More

ลำปาง -ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่มอก อ.เถิน พร้อมต่อยอดแหล่งอาชีพประมงและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ลำปาง -ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่มอก อ.เถิน พร้อมต่อยอดแหล่งอาชีพประมงและการท่อง…

Read More