ศรชล.โดย ศคท.จว.จบ.ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับโครงการพระราชดำริฯ

ศรชล.โดย ศคท.จว.จบ.ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับโครงการพระราชดำริฯ ศูนย์อำนวยกา…

Read More

ทัพเรือภาคที่1 นำกองทัพไอโอดีนจากพี่น้องประมง ชลบุรี มุ่งหน้าขึ้นเหนือส่งมอบ พื้นที่ราบสูง

ทัพเรือภาคที่1 นำกองทัพไอโอดีนจากพี่น้องประมง ชลบุรี มุ่งหน้าขึ้นเหนือส่งมอบ พื้นที่ราบสูง…

Read More

ลำปาง- มทบ.32 พร้อมด้วยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย

ลำปาง- มทบ.32 พร้อมด้วยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ…

Read More

นายทหาร-กำลังพล มทบ.19 พร้อมด้วยกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

นายทหาร-กำลังพล มทบ.19 พร้อมด้วยกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน…

Read More