ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านม่วง รุดตรวจอาศรม ไม่พบตัวฤษี และ พิธีกรรม พร้อมตรวจสอบวัดป่า ป้องกันมั่วสุมยาเสพติด 

ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านม่วง รุดตรวจอาศรม ไม่พบตัวฤษี และ พิธีกรรม พร้อมตรวจสอบวัดป่า ป้องกันมั…

Read More

อำเภอบ้านม่วง จับมือ สถานศึกษา ลดปัจจัยเสี่ยง เสริมสร้างกลไกปกป้องเด็ก เยาวชน จากยาเสพติด

อำเภอบ้านม่วง จับมือ สถานศึกษา ลดปัจจัยเสี่ยง เสริมสร้างกลไกปกป้องเด็ก เยาวชน จากยาเสพติด …

Read More

ลุยตรวจสถานบันเทิง เข้มความปลอดภัย ตรวจยาเสพติด อาวุธปืน และ ค้ามนุษย์

อำเภอบ้านม่วง ลุยตรวจสถานบันเทิง เข้มความปลอดภัย ตรวจยาเสพติด อาวุธปืน และ ค้ามนุษย์ &nbsp…

Read More

รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษขับเคลื่อเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง  

ศรีสะเกษ !! รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษขับเคลื่อเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้าน…

Read More

ลำปาง-อบจ.ลำปางลงพื้นที่ อ.วังเหนือ จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำปาง-อบจ.ลำปางลงพื้นที่ อ.วังเหนือ จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณ…

Read More