สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก จัดกิจกรรมก้าวเดินด้วยศรัทธาบนสันเขื่อนขุนด่านปราการชล พร้อมจุดเทียนถวายราชสดุดี

เมื่อเวลา 17.30 น.ของวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง…

Read More

ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างรายได้ให้กับกำลังพล ครอบครัวกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป

ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” เกษตรทฤษฎี…

Read More