ข่าวเด่นประเด็นดัง-รองปลัดสาธารณสุขมั่นใจอ่างทองเอาอยู่หลังเดินทางเปิดหอผู้ป่วยแยกโรค

รองปลัดสาธารณสุขมั่นใจอ่างทองเอาอยู่หลังเดินทางเปิดหอผู้ป่วยแยกโรค พร้อมขอความร่วมมือประชา…

Read More

ข่าวเด่นประเด็นดัง-อำเภอลืออำนาจร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฟ้าห่วน จัดงานเดิน วิ่ง สขภาพดีวิถีไทย

อำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฟ้าห่วน จัดงานเดิน วิ่ง สขภาพดีวิถีไ…

Read More

ข่าวเด่นประเด็นดัง-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประชุมปรึกษาหารือติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประชุมปรึกษาหารือติดตา…

Read More

ข่าวเด่นประเด็นดัง-สระแก้ว-ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12 ระดมกำลังพลเสนารักษ์ ดำเดินการฉีดพ่นหมอกควันพื้นนที่ตามแนวชายแดน

สระแก้ว-ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12 ระดมกำลังพลเสนารักษ์ ดำเดินการฉีดพ่นหมอกควันพื้นนที่ตามแ…

Read More