กกล.บูรพา/ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล

กกล.บูรพา/ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล *****วันนี้ พ.อ.เสกสรรค…

Read More

กกล.บูรพา/ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล

 กกล.บูรพา/ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล *****วันนี้ พ.อ.เสกสรร…

Read More

จันทบุรี..จัดพิธีอัญเชิญ “กรมพระเทพามาตย์” ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ ณ อู่ต่อเรือ บ้านเสม็ดงาม

จันทบุรี..จัดพิธีอัญเชิญ “กรมพระเทพามาตย์” ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ ณ อู่…

Read More

มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาสืบสานพระพุทธศาสนาบูชามหาปูชนียาจารย์ บวงสรวงและถวายจีวรหลวงปู่สรวงละสังขารครบรอบ 21 ปี

มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาสืบสานพระพุทธศาสนาบูชามหาปูชนียาจารย์ บวงสรวงและถวายจีวรหลวงป…

Read More