ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำประชาชนทำบุญและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เป็นการทำบุญวิถีใหม่ แบบนิวนอมอล

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำประชาชนทำบุญและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เป็นการทำบุญวิถีใหม่ …

Read More

ข้าวหลามบาซูก้า อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมในอำเภอเบตง รับวันฮารีรายอ

ข้าวหลามบาซูก้า อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมในอำเภอเบตง รับวันฮารีรายอ ยะลา – ชาวไท…

Read More

กกล.บูรพา/ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล

กกล.บูรพา/ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล *****วันนี้ พ.อ.เสกสรรค…

Read More

กกล.บูรพา/ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล

 กกล.บูรพา/ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล *****วันนี้ พ.อ.เสกสรร…

Read More

จันทบุรี..จัดพิธีอัญเชิญ “กรมพระเทพามาตย์” ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ ณ อู่ต่อเรือ บ้านเสม็ดงาม

จันทบุรี..จัดพิธีอัญเชิญ “กรมพระเทพามาตย์” ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ ณ อู่…

Read More