“พ่อเมืองอุตรดิตถ์นำหล่อพ่อขุนรามคำแหงและเวียนเทียนรอบพระแท่นศิลาอาสน์ในวันเพ็ญเดือนสาม”

“พ่อเมืองอุตรดิตถ์นำหล่อพ่อขุนรามคำแหงและเวียนเทียนรอบพระแท่นศิลาอาสน์ในวันเพ็ญเดือนสาม” เ…

Read More

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองไทรม้า จ.นนทบุรี ดูงานวิสาหกิจผลิตอาหารสัตว์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

ดูงานวิสาหกิจแม่เหียะ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองไทรม้า จ.นนทบุรี ดูงานวิสาหกิจผลิตอาหาร…

Read More

ยุทธพล” นำ “เครือข่าย อส.อส.” ศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประวัติความเป็นมา “เขาพันธุรัต”

“ยุทธพล” นำ “เครือข่าย อส.อส.” ศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประวัติความเป็นมา “…

Read More

พระสงฆ์-ชาวบ้าน เกือบ 1,000 ผนึกกำลังศรัทธาแรงกายแรงใจสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ ปรับภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี ทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่บริเวณเขาบันไดม้า หมู่4 บ้านฟากบึง ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ…

Read More

ชาวศรีสัชนาลัย48ปีน้อมรำลึกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

ชาวศรีสัชนาลัย48ปีน้อมรำลึกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต วันนี้ (19 พ.ค. 2565)…

Read More