อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จับมือ บ.ไอบิทซ์ ประยุกต์ใช้ ‘JetStream’ ระบบจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์หนุนอาคารอนุรักษ์พลังงาน ที่ครบวงจร

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จับมือ บ.ไอบิทซ์ ประยุกต์ใช้ ‘JetStream’ ระบบจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม…

Read More

Sukhothai Crafts and Folk Art เรียนรู้ประวัติศาสตร์ “บ้านพระพิมพ์” มรดกการพิมพ์พระเครื่อง สืบทอดจากบรรพชนสู่คนรุ่นหลัง

Sukhothai Crafts and Folk Art เรียนรู้ประวัติศาสตร์ “บ้านพระพิมพ์” มรดกการพิมพ…

Read More

สระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำ…

Read More