อยุธยา – ป.ป.ช. เตรียมจับมือ ก.ธ.จ. เดินหน้าจับตามองและแจ้งเบาะแส 8 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

อยุธยา – ป.ป.ช. เตรียมจับมือ ก.ธ.จ. เดินหน้าจับตามองและแจ้งเบาะแส 8 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก


วันนี้ (7 ธ.ค.64) ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นางศิริพร กฤชสินชัย ประธานโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม “การจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch $ Voice)” ครั้งที่ 2  เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก พร้อมสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยกรอบแนวคิดโมเดล STRONG ให้พัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต

นางศิริพร กฤชสินชัย กล่าวว่า โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ภายใต้กิจกรรม  “การจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch $ Voice)”  ได้มีมติคัดเลือก 8 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย อำเภอเสนา บางปะหัน วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อุทัย นครหลวง และผักไห่ ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมดังกล่าว พร้อมเร่งเดินหน้าภายในเดือนธันวาคมนี้  โดยจับมือกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ (ก.ธ.จ.จังหวัดฯ)  ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการของทั้ง 2 หน่วยงานให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง  เช่น การรุกล้ำทางเท้าด้านหน้าและด้านข้างโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ  ทั้งนี้ ได้ดึงประชาชนและเยาวชนเป็นเครือข่ายเกือบ 100 คนเข้ามามีส่วนร่วม  อย่างไรก็ตาม การบูรณาการดังกล่าวมุ่งหวังให้คะแนนการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ITA) และระดับประเทศ มีผลการประเมินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ดีขึ้น

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

Related posts