ลำปาง- 3 Cluster จ.ลำปาง พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วกว่า 132 ราย กระจาย 5 อำเภอ 9 ตำบล รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย

ลำปาง- 3 Cluster จ.ลำปาง พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วกว่า 132 ราย กระจาย 5 อำเภอ 9 ตำบล รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย


เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จ.ลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ จ.ลำปางพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ได้แก่จาก จ.ลำพูน 4 ราย จ.อุดรธานี 1 ราย และเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 29 ราย ซึ่งเป็น Cluster บ้านด่านจำค่า หมู่ 2 บ้านทรายทอง หมู่ 3 และบ้านปงชัย หมู่ 11 ต.เสด็จ อ.เมืองลำปาง 24 ราย Cluster บ้านสบเติ๋น หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 1 ราย และ Cluster ครอบครัว บ้านหนองยาง หมู่ 8 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง 3 ราย และ อ.เกาะคา 1 ราย
ทั้งนี้กรณี Cluster จากครอบครัวบ้านหนองยาง หมู่ 8 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง พบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 ที่ผ่านมาและตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.- 6 ธ.ค. 64 ทีมสอบสวนโรคได้ทำการคันหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 337 ราย ส่งตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 22 ราย สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 337 ราย ตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK พบเชื้อ 8 ราย (ตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ) จากการสอบสวนโรคพบว่าการติดเชื้อเริ่มต้นภายในครอบครัว และมีการเข้าร่วมงานสวดอภิธรรม/ฌาปนกิจศพ ซึ่งพบว่ามีการรวมกลุ่มเล่นการพนัน ทำให้มีผู้เข้าร่วมนำเชื้อโควิด-19 กระจายสู่ครอบครัว สถานศึกษาและที่ทำงาน
โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระบาดเป็นกลุ่มก้อนนี้ จำนวน 30 ราย กระจายไปใน อ.เมืองลำปาง จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต.ชมพู พระบาท บ่อแฮ้ว และ ต.ปงแสนทอง อ.ห้างฉัตร 1 ตำบล ได้แก่ ต.หนองหล่ม อ.แม่ทะ 1 ตำบล ได้แก่ ต.แม่ทะและ อ.เกาะคา 1 ตำบล ได้แก่ ต.วังพร้าว
และ Cluster ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 30 พ.ย.64 ที่ผ่านมาและตั้งแต่วันที่ 1-6 ธ.ค.64 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 353 ราย ส่งตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลพบติดเชื้อ 49 ราย สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 84 ราย ตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK ผลเป็นลบทั้งหมด จากการสอบสวนโรคพบว่าสาเหตุผู้ติดเชื้อมีความสัมพันธ์กับกับการจามไก่ และเนื่องจากผู้ป่วยมีอาชีพเป็นคนขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียนที่มาเรียนในเมือง เช่นโรงเรียนมัธยมวิทยา โรงเรียนบ้านปงสนุกชั้น อ. 1/1 และ ชั้น ป. 3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสด็จ รวมพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มบ้านด่านจำค่า หมู่ 2 บ้านทรายทอง หมู่ 3 และบ้านปงชัย หมู่ 11 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จำนวน 50 ราย
จากข้อมูลการสอบสวนโรค พบว่า สาเหตุการติดเชื้อ ยังไม่ทราบแน่ชัด คาดว่ามีการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทำให้เกิดการติดเชื้อภายในครอบครัว และผู้ติดเชื้อมีการเข้าร่วมการทำกิจกรรมในชุมชนที่อาจมีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ไม่มากพอ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าววงการพนัน (จามไก่ การพนันในงานศพ) งานดื่มสังสรรค์ ทำให้มีการแพร่กระจายจากผู้ติดเชื้อไปสู่ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ที่ทำงาน รถรับส่งนักเรียน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้นเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดลำปางขับเคลื่อนต่อไปได้ ไม่ต้องปิดเมือง หรือปิดกิจการบางอย่าง ขอความร่วมมือชาวลำปางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19.
วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts