จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564


วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 7.30 น.

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าศาล นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม
ต่อจากนั้น นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย และทรงตรากตรำพระวรกายอย่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พสกนิกรจังหวัดสิงห์บุรี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ตามมติประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเป็น วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

Related posts