กกต.ขอนแก่น จัดเรือนรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง หลังพบบางพื้นที่ระดับน้ำยังคงท่วมขัง

กกต.ขอนแก่น จัดเรือนรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง หลังพบบางพื้นที่ระดับน้ำยังคงท่วมขัง พร้อมเตือนผู้ประกอบการทุกพื้นที่หลัง 6 โมงเย็น 27 พ.ย. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็ดขาด รวมทั้งผู้สมัครเมื่อลงคะแนนแล้ว ต้องออกจากหน่วยเลือกตั้งทันที ขณะที่การเตรียมแจกจ่ายหีบบัตร และอุปกรณ์จัดการเลือกตั้ง ในวันพรุ่งนี้ ทั้ง 140 อบต.พร้อมแล้วในภาพรวม

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 พ.ย.2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น หรือ กกต. นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดพบว่า มีพื้นที่เลือกตั้ง ที่ อบต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่รวม 6 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่ท่วมเส้นทางเข้าและออกหมู่บ้าน ส่วนภายในหมู่บ้านไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใด ดังนั้นการจัดการเลือกตั้ง อบต.ศรีบุญเรือง ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.ที่จะถึงนี้ กกต.ขอนแก่น ได้ประสานงานร่วม กกต.อบต.ศรีบุญเรือง ในการจัดเรือประจำในจุดที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเดจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการลำเลียงหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง โดยขณะนี้เรือทั้ง 6 ลำ ที่จะประจำในหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6 หน่วย ใน 6 หมู่บ้าน จะเข้าประจำการในวันที่ 27 พ.ย. จนสิ้นสุดการจัดการเลือกตั้ง ในการขนหีบบัตร ,บัตรเลือกตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยห้ามใช้ในการขนคนไปลงคะแนนแต่สามารถให้บริการได้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ที่ผู้มีสิทธิ์มีความประสงค์จะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากต้องใช้เรือในการสัญจร ซึ่งทั้งหมดได้กำชับ กกต.ประจำ อบต.และชุดสืบสวนของ กกต.ขอนแก่น ในการสังเกตุการณ์และเฝ้าระวังการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเข้มงวดแล้ว

“ ที่สำคัญคือผู้สมัครลงรับการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของ นายกฯ และ สมาชิก อบตฯ ที่เมื่อลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.แล้วเสร็จแล้ว จะต้องกลับหรือออกจากพื้นที่หน่วยเลือกตั้งทันที รวมทั้งการงดหาเสียงหลังเวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. ตามระเบียบและข้อบังคับที่ กกต.กำหนดไว้อย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการประสานขอความร่วมมือและส่งประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งทั้ง 140 แห่ง ในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิอดตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. เป็นต้นไปตามระเบียบและข้อบังคับตามที่ กกต.กำหนด ขณะที่การเตรียมแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง ในวันพรุ่งนี้ ( 27 พ.ย.)นั้น ขณะนี้ อบต.ทั้ง 140 แห่งที่จัดการเลือกตั้งได้มีการเตรียมการในด้านต่างๆไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กกต.ขอนแก่น จะลงพื้นที่กำกับ ควบคุมและให้คำแนะนำ รวมทั้งสังเกตการณ์ในการขั้นตอนต่างๆ ร่วมกับผู้ตรวจการณ์เลือกตั้งและคณะทำงานร่วมทุกฝ่าย เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม”

Related posts