อำเภอเมืองร่วมกับเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อำเภอเมืองร่วมกับเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 พ.ย. 2564 ที่ลานโดมเอนกประสงค์ข้างเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ น.ส.ทัสนันทน์ ภมรพล รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บางปู กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากว่า 200 คน โดยกิจกรรมของอจิตอาสาพัฒนาเขตพื้นที่อำเภอเมืองนั้นได้ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ รอบเมืองแพรกษา ซึ่งเป็นการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสำนักงาน เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
น.ส.ทัสนันทน์ ภมรพล รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า สำหรับวันนี้อำเภอเมืองพร้อมด้วยเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ก็ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ด้วยการที่ทุกคนได้ร่วมกันออกมาแสดงพลังในการเป็นจิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศโดยรอบของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อประเทศไทย
นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ ได้กล่าวว่า ถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่รวมไปถึงบริเวณรอบ ๆ ให้ช่วยกันดูแลพื้นที่โยเฉพาะในเรื่องความสะอาดและภูมิทัศความสวยงามโดยรอบเมืองแพรกษาใหม่ และที่สำคัญทำตัวให้เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติโดยการยึดถือสถานบันพระมหากษัตริย์ เป็นหลักและเป็นที่ผึ้งของชาวไทยเรา ก็อยากให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้เคารพจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมกันทำความดีสืบต่อไป

*** ภาพ – ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ ***

Related posts