ลำปาง- รองผู้ว่าฯลำปาง เข้ารับมอบหนังสือพระราชทาน “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42” เพื่อนำไปมอบแก่โรงเรียนใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา

ลำปาง- รองผู้ว่าฯลำปาง เข้ารับมอบหนังสือพระราชทาน “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42” เพื่อนำไปมอบแก่โรงเรียนใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายฝานว่า นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ให้แก่นายอำเภอและผู้แทนหน่วยงานท้องที่ ทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.ลำปาง เพื่อให้ทางหน่วยงานอำเภอในแต่ละเขตท้องที่ ได้นำไปขยายผลสนองแนวพระราชปณิธาน มอบต่อแก่โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ตามชุมชนหมู่บ้านในเขตท้องที่ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง

โดยความรู้ในหนังสือสารานุกรม จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่ถูกเรียบเรียงไว้เป็นความรู้ 3 ระดับ เหมาะสมทั้งแก่เด็กรุ่นเล็ก รุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ซึ่งหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 จะมีเนื้อหาความรู้รวมทั้งหมด 9 เรื่อง ประกอบด้วย ความรู้เรื่องประเพณีชีวิตของไทยมุสลิม, หนังตะลุง, หญ้าแฝก, แมว, มลพิษของดินและการเกษตร, แสงซินโคตรอน, อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น และโรคมะเร็งในเด็ก

 

สำหรับในส่วน จ.ลำปาง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 จำนวน 96 เล่ม โดยทางจังหวัดลำปาง ได้มอบหนังสือให้กับหน่วยงานที่ว่าการอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ซึ่งจะได้นำหนังสือพระราชทาน “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42” กระจายส่งมอบไปยังโรงเรียนและหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายตามเขตท้องที่ ทั้งโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา และสถานการศึกษาพิเศษต่างๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา ส่งเสริมเรื่องการอ่านในกลุ่มประชาชนทุกระดับ ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากขึ้น และสามารถที่จะนำความรู้ภายในหนังสือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวมต่อไป.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน.

Related posts