พาณิชย์สมุทรสาครเชิญชวนซื้อ หมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน โลละ 130 บาท

พาณิชย์สมุทรสาครเชิญชวนซื้อ หมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน โลละ 130 บาท


นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินโครงการ “หมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน” เนื่องจากขณะนี้ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการโครงการ หมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมูในราคาถูกกว่าท้องตลาด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำแผนดำเนินการจัดจำหน่ายเนื้อหมูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กิโลกรัมละ 130 บาท จำนวน 3 จุดต่อวัน จุดละ 200 กิโลกรัม รวม 3 จุดก็ 600 กิโลกรัมต่อ 1 วัน เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2564 โดยวันนี้ (24 พฤศจิกายน) เขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร ขายอยู่ที่ลานจอดรถที่ว่าการอำเภอเมือง ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาศาลากลางจังหวัด, อบต.บ้านบ่อและที่ อบต.พันท้ายนรสิงห์ ส่วนในวันพรุ่งนี้ (25 พฤศจิกายน) อำเภอบ้านแพ้ว เปิดขายที่ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว, เทศบาลตำบลหลักห้า และที่สหกรณ์ผู้ปลุกมะนาว วันที่ (26 พฤศจิกายน) อำเภอกระทุ่มแบน เปิดขายที่ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน การเคหะกระทุ่มแบน 2 และหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี สำหรับ หมูที่นำมาจำหน่ายเป็นหมูคุณภาพดี จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงหมูจังหวัดนครปฐม ซึ่งประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถสอบถามตารางการขายในวันถัดไปเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร.034-413-566 …..//
ชูชาติ แดพยนต์ ทีมข่าวสมุทรสาคร

Related posts