กรมพลาธิการทหารบกเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 2 เน้นมาตราการป้องกัน COVID-2019

กรมพลาธิการทหารบกเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 2 เน้นมาตราการป้องกัน COVID-2019

วันนี้ (24พ.ย.64) เวลา 14.30 น. ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก พันเอก ดนัย ผลทิพย์ ผู้อำนวยการกองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก ผู้อํานวยการฝึกทหารใหม่เป็นประธานเปิดการฝึกทหารกองประจําการ ผลัดที่ 2 /64 พร้อมด้วย คณะครูฝึกทหารใหม่ร่วมพิธี

โดยผู้อํานวยการฝึกทหารใหม่ได้มอบธงประจําหน่วยฝึกให้กับทหารใหม่และกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ทหารใหม่ทั้ง 67 นาย ให้มีความตั้งใจในการรับการฝึกจากผู้ฝึกและครูฝึกทหารใหม่ให้กำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้านโควิดพร้อมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา

ต่อจากนั้นได้พบปะ พูดคุยกับทหารใหม่ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ ให้ทหารใหม่ทุกนายมั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นนทหารกองประจําการเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัวกรมพลาธิการทหารบกเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน สําหรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น 10 สัปดาห์ลดเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย

 

Related posts