ศรีสะเกษ !! ดร.กัลยาณี นายกฯท่องเที่ยวทำพิธีบวงสรวงไล่โควิด-19 ก่อนเปิดประเทศ ขอพรให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวศรีสะเกษปลอดโรคมีแต่ความสุข และชวนผู้ร่วมงานแต่งผ้าไทยสวยงามเพื่อประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ !! ดร.กัลยาณี นายกฯท่องเที่ยวทำพิธีบวงสรวงไล่โควิด-19 ก่อนเปิดประเทศ ขอพรให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวศรีสะเกษปลอดโรคมีแต่ความสุข และชวนผู้ร่วมงานแต่งผ้าไทยสวยงามเพื่อประชาสัมพันธ์


วันที่ 31ตุลาคม25 64 เวลา 09.00 น. ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ บ้านหว้าน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะเครือข่ายการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้นำชุมชน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงไล่โควิด-19 และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ก่อนเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับความเมตตาจาก พระใบฎีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายวิมล ทองสาย ผู้ใหญ่บ้านจัดตั้งเครื่องสักการะบูชา นำแม่จ้ำมาประกอบพิธีกรรม เพื่อขอพรให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่ศรีสะเกษให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดย ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ประธานในพิธีบวงสรวง ได้นำคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวจากอำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย เครือข่ายผู้ประกอบการโรงแรม และจิตอาสา มาร่วมพิธี และจำนวนจำกัดคนไม่ให้มากเกินไป อาทิ นายโกวิทย์ โกมณเฑียร นางประพันธ์ หงษ์ศิลา นางนารีรัตน์ อิสริยศไกร ดร.รัชพล สุทนต์ภัชกุล นางบูรณ์ภาคย์ ภูมิโภคพัฒน์ นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย นางมยุรี ชูรัตน์ นางพรภินันท์ บุญหวาน นางสาวสุวรรณี วิมลสุข นายประทิน สายเสน นายดาเรศ พลศักดิ์ นางสาวณัจยา บูรณะ นายเลิศชาย นนท์ศิลา นายวชิรวิชญ์ โรจน์ทองสุทธ์ นางสาวฐาปนีย์ ธนบดีอริยะกูล น.ส.วนัชพร บุตรเนตร นางอุไร ธนศรีชัยนันท์ นายธีรบูลย์ รชตวิมลรัตน์ และกรรมการชุมชนในหมู่บ้าน
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และบอกว่า ถ้าเปิดประเทศแล้วหากเกิดปัญหาก็ต้องปิดประเทศอีก ดังนั้นการบวงสรวงในวันนี้เป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ปราศจากเหตุร้ายทั้งปวงให้มีแต่ความร่มเย็น และปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เพราะตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 มาจนถึงกลางปี พ.ศ. 2564 ทุกคนต้องเผชิญกับความลำบาก ตกงาน ขาดรายได้ ล้มป่วย เครียด ฆ่าตัวตาย และเสียชีวิต โควิด-19 เป็นภัยอันตรายที่คุกคามชีวิต กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เคยปฏิบัติก็ไม่สามารถทำได้เหมือนเดิม โควิด-19 เป็นภัยที่ต้องทำพิธีขับไล่ ตามความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาเป็นการสร้างกำลังใจและความหวัง เป็นการสวดเพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ กล่าวต่อว่า หลังพิธี ได้นำเครือข่ายท่องเที่ยวไปร่วมถ่ายแบบประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของวัดสุพรรณหงส์เพราะทุกคนต่างแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงามหลากหลายสไตล์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีการแต่งกายของชาวไทยให้ติดตาตรึงใจแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางมาร่วมแต่งกายและถ่ายภาพกลับไปเผยแพร่ที่ประเทศของตน พระใบฎีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุพรรณหงส์กล่าวว่า ยินดีที่ ดร กัลยาณี นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวพาคณะมาทำพิธีบวงสรวงไล่โควิด-19 วัดนี้เปิดการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี54 โควิด-19ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงัก วันนี้ถือว่าได้ทำพิธีสวดคุ้มครองให้ทุกคนได้รับแต่สิ่งดีๆ และเปิดการท่องเที่ยววันที่ 1 พย 2564 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ขอให้พรให้ทุกคนมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและชุมชนได้จำหน่ายสินค้าได้
ด้านนายวิมล ทองสาย ผู้ใหญ่บ้านหว้าน กล่าวว่า ทางชุมชนบ้านหว้าน และผู้ค้าขายในตลาดโบราณ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด ร้านค้าทุกร้านจะมีแอลกอฮอล์ เจล ที่วัดอุณหภูมิ และสวมแมสทุกคน และได้ขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้ามาในวัดสุพรรณหงส์ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งทางชุมชนเข้มงวดมากเพื่อต้องการให้ทุกคนปลอดภัยไม่ติดโควิด-19 ชาวบ้านจะได้ขายของมีรายได้ยั่งยืนและสถานที่ท่องเที่ยวไม่ถูกปิดอีกต่อไป
************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts