สุรินทร์/รองผู้ว่าฯ สุรินทร์ เป็นประธานพิธีทอดกฐินอำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2564 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดประเพณีอันดีงาม

สุรินทร์/รองผู้ว่าฯ สุรินทร์ เป็นประธานพิธีทอดกฐินอำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2564 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดประเพณีอันดีงาม

 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านบอน ตำบลกุดขาคีม นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีทอดกฐินอำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2564 โดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี และ ประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีทอดกฐิน โดยมี พระครูบุญเขตวรคุณ เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีการแห่ผ้ากฐินรอบอุโบสถ ก่อนพิธีถวายผ้ากฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการฉลอง เพื่อนำปัจจัยร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และ ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

 

    ทั้งนี้ ประเพณีทอดผ้ากฐิน ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ อนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด อันเป็นการปฏิบัติตามประเพณีในพุทธบัญญัติ ที่ถือได้ว่ามีผลอานิสงค์มาก ซึ่งอำเภอรัตนบุรี ได้ร่วมสืบสานมาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือกันของส่วนราชการ ภาครัฐ และ ประชาชน โดยในครั้งนี้ มีผู้ร่วมบริจาคเงินทำบุญ จำนวน 351,199 บาท ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดจุดคัดกรองเชื้อ COVID -19 โดยเข้มงวด

/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts