นายอำเภอมอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทย

นายอำเภอมอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทย

โดยสภากาชาดไทยได้มอบหมายให้ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทาง เป็นประธานมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นางยกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง คณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรบ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 และบ้านห้วยทราย หมี่ 5 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 141 ครัวเรือน ซึงได้รับการสนับสนุนการขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ทางเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.อำเภอแม่สะเรียง

 

Related posts