ลำปาง-.จ.ลำปาง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย (ภัยหนาว และไฟป่าและหมอกควัน) ในปี 2565

ลำปาง-.จ.ลำปาง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย (ภัยหนาว และไฟป่าและหมอกควัน) ในปี 2565

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย ภัยหนาว และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมด้วยนายชัยธวัช ศิวบวร ปภ.ลำปาง นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย (ภัยหนาว และไฟป่าและหมอกควัน) ในปี 2565

โดยในการประชุมการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยของจังหวัดลำปางในเบื้องต้น ได้เตรียมพร้อมเปิด war room ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จัดทำแผนปฏิบัติการพร้อมจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เน้นย้ำการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน และเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts