“บิ๊กแจ๊ส” นายก อบจ.ปทุมฯ เปิดศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“บิ๊กแจ๊ส” นายก อบจ.ปทุมฯ เปิดศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง “บิ๊กแจ๊ส” นายก อบจ.ปทุมธานี เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.อ.กิตติบดี อินทสุรัช หัวหน้าฝ่ายมวลชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (กล่าวรายงาน) โดยมี พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.สถาบันความพอเพียง (ประธานยุทธศาสตร์มูลนิธิครอบครัวพอเพียง) พ อ.วินัย อภัยกุญชร

รอง กอ.รมน.จ.ปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นอภ.คลองหลวง เกษตร อ.คลองหลวง ปลัด อ.คลองหลวง ผอ.ศูนย์ป่าไม้ จ.ปทุมธานี หน.ส่วนราชการ และ ประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

พ.อ.กิตติบดี อินทสุรัช หัวหน้าฝ่ายมวลชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม กล่าวว่า พื้นที่สวนเกษตรผสมผสาน ขนาด 15 ไร่ แห่งนี้ ซึ่งในอนาคต จะกลายเป็นแหล่งให้ความรู้และแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ที่สนใจการทำเกษตรแบบผสมผสาน และสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง

 

ศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ริเริ่มและก่อตั้งขึ้นโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่มุ่งเน้นภารกิจดำเนินรอยตามและเผยแพร่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ 15 ไร่ ที่ใช้ดำเนินงานศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ เป็นที่ดินที่ได้รับความกรุณา อนุญาตให้ใช้ในการสร้างและพัฒนาศูนย์ขับเคลื่อนฯ โดยพระมหาจรูญ จารุวณฺโณ ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธชินวงศ์วนาราม เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะเป็นแหล่งรวมเรื่องราวการขับเคลื่อนของภาคประชาชนในพื้นที่โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปฐมบทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่แห่งนี้และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มาขับเคลื่อนเพื่อเป็นแนวทางสร้างความมั่นคงให้กับคนไทยต่อไป ซึ่งในการนี้ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจึงได้มีมติเห็นชอบ กำหนดวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันจัดงานพิธีสักขีพยานเปิดศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน

 

หลังจากนั้น พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ฯ และ พล.ท.ธิติชัย ฯ ได้ทำการปลูกต้นไม้มงคล ต้นราชพฤกษ์ และต้นรวงผึ้งร่วมกัน บริเวณด้านหน้าศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

สำหรับ“ต้นราชพฤกษ์ หากแปลความหมายตรงตามชื่อ หมายถึง “ดอกไม้ของพระราชา” จึงมีความเชื่อในเรื่องของความเป็นต้นไม้มงคลและสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง” ส่วนต้นรวงผึ้งนั้นเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จะเห็นได้ว่า ดอกรวงผึ้งนั้นมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพและจะผลิดอกในช่วงวันพระราชสมภพ ในเดือนกรกฎาคม นับเป็นต้นไม้มงคลทั้ง 2 ต้นที่ได้นำมาปลูกไว้ที่ศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ เพื่อบ่งบอกถึงการเริ่มต้นและในอนาคตศูนย์ขับเคลื่อนฯ แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ชั้นดี สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

 

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน

Related posts