ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพ่อแห่งแผ่นดินสยาม

ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพ่อแห่งแผ่นดินสยาม


ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 7 ร่วมกับส่วนหน.ส่วนราชการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.ปางหมู อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในวันเดียวกันพ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พร้อม กำลังพล.บก.ฉก.ร.7 ส่วนสนับสนุน ส่วนขึ้นสมทบ ฉก.ร.7 ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ที่ล้ม บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ บริเวณหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 7

 

Related posts