ลำปาง -พสนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9

ลำปาง -พสนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9

 

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำตัวแทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ รวมถึงตัวแทนองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกัน เพื่อถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

 

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติ 70 ปี โดยในตลอดรัชสมัยของพระองค์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และที่สำคัญยิ่งทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาค ไม่เว้นแม้แต่ตามพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ซึ่งนอกจากจะได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนอันแท้จริงของแต่ละพื้นที่แล้ว ยังทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ทรงนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่ รวมแล้วกว่า 4,000 โครงการ

โดยทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ได้เวียนมาบรรจบถึง พสนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า จึงได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ เพื่อน้อมสดุดีพระเกียรติคุณ ร่วมน้อมใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกสำนึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัย.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts