นครนายก – วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดประชุมเตรียมความพร้อม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามที่ขอพระราชทาน

นครนายก – วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดประชุมเตรียมความพร้อม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามที่ขอพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 โดย พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564 โดยมี นายอาทร นุ่นสังข์ เลขานุการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และไวยาวัจกร เข้าร่วมประชุม

โดยการจัดงานจะต้องเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศ/คำสั่งของทางจังหวัด อย่างเคร่งครัด เนื่องจากจังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม ในวัคซีน แอสต้าเซเนก้า,ไฟเซอร์,โมเดิร์นนา,จอร์นสันแอนด์จอร์นสัน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน ต้องแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนก่อนเข้าร่วมพิธี และต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR/Antigen Test Kits พร้อมใบรับรองแพทย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน

ส่วนด้านพิธีในพระอุโบสถ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถ จำนวนพระสงฆ์ในพิธีไม่เกิน 10 รูป จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถไม่เกิน 25 คน ทั้งนี้ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1.5 – 2 เมตรต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมพิธี ทั้งในและนอกพระอุโบสถ โดยให้ปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts