ร.15 พัน.1 ต้อนรับ อนุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ร.15 พัน.1 ต้อนรับ อนุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันนี้ 7 ต.ค. 64,พ.อ.ธนพล นุ้ยสุข ผบ.ร.15 พัน.1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงา ในห้วงวันที่ 7-8 ต.ค. 64 นี้

โดยในวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้ให้เกียรติมาตรวจราชการในส่วนของโรงพยาบาลสนามจังหวัดกระบี่ (2) ซึ่งอยู่ภายใน พื้นที่ ร.15 พัน.1 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นโรงพยาบาลสนามฯ ที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถรองรับผู้ป่วย Covid-19 ในพื้นที่ จ.กระบี่ ได้ 200 เตียง เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 64 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 697 ราย
ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลของโรงพยาบาลสนามฯ,เข้าชมระบบการบริการในห้อง Nurse Station รวมถึงมอบนโยบาย พูดคุยกับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามฯ ผ่านระบบสื่อสารของทางโรงพยาบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยต่อไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts