ลำปาง-ผู้ว่าฯลำปางห่วงใยสถานการณ์น้ำ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ “น้ำกิน น้ำใช้ ต้องไม่ขาด”

ลำปาง-ผู้ว่าฯลำปางห่วงใยสถานการณ์น้ำ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ “น้ำกิน น้ำใช้ ต้องไม่ขาด”

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนรับรอง กฟผ.แม่เมาะ จำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานลำปางที่ 2 และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำช่วงสิ้นสุดฤดูฝน ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำสำรองในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ใน อ.แม่เมาะ มีปริมาณน้ำรวมกันเหลือเพียงประมาณ 18 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการผลิตกระแสไฟฟ้า หากไม่มีน้ำต้นทุนมาเติมในอ่าง จะต้องดำเนินการสูบน้ำจากเขื่อนกิ่วลม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
สำหรับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เขื่อนกิ่วลม อ.เมืองลำปาง และเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม มีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ 189 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 66% ของความจุ ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้

ผู้ว่าฯลำปาง ได้ติดตามและห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนในการบริหารจัดการน้ำและจัดลำดับตามความสำคัญ โดยพิจารณาถึงการจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เพื่อการผลิตไฟฟ้า และวางแผนสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ เพื่อหาข้อสรุปในการวางแผนบริหารจัดการน้ำดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาปริมาณน้ำให้เพียงพอสำหรับให้ชุมชนได้ใช้อุปโภคบริโภค การเกษตร และเพิ่มความมั่นคงในระบบผลิตไฟฟ้าต่อไป.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts